یکی از مباحث ادبیات فارسی که جزو مهم‌ترین مفاهیم ادبیات محسوب می‌شود، مبحث نهاد و مفعول است. داوطلبان باید این دو مبحث را با دقت بسیار زیادی مطالعه کنند زیرا این دو مبحث پایه مفاهیم ادبیات فارسی در کنکور است. قبل از اینکه به سراغ ویدیو آموزشی نهاد و مفعول برویم بهتر است با مفاهیم این مبحث بهتر آشنا شویم. نهاد بخشی از جمله است که در مورد آن سخن می‌گوییم. به عبارت دیگر می‌توان گفت نهاد یعنی کاری که انجام داده می‌شود یا صفت و حالتی را به آن نسبت می‌دهیم. از طرفی دیگر مفعول اسم یا یک گروه اسمی است که کاری روی آن انجام می‌شود و معنی جمله را کامل می‌کند.

استاد محسن منتظری مدرس ادبیات فارسی در موسسه حرف آخر است که تمامی مفاهیم ادبیات فارسی را به داوطلبان کنکوری آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با استفاده از آموزش‌های استاد محسن منتظری به راحتی تمامی مفاهیم ادبیات را یاد بگیرند. استاد محسن منتظری از روش‌های خاص و ابتکاری برای آموزش ادبیات فارسی استفاده می‌کند.

ادبیات فارسی در کنکور سراسری

درس ادبیات فارسی یک از درس‌های عمومی در کنکور سراسری است که تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی باید به سوالات آن پاسخ دهند. این درس به عنوان اولین درس در دفترچه عمومی قرار دارد و از این رو اهمیت بسیار زیادی دارد. داوطلبانی که به سوالات ادبیات فارسی به بهترین شکل پاسخ می‌دهند با انرژی بیشتری به سراغ سوالات بعدی می‌روند.

درس ادبیات فارسی دارای ضریب 4 است و بیشترین ضریب را در میان درس‌های عمومی دارد. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی باید ادبیات فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. این درس کنکور سراسری دارای 25 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 1 الی 25 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی ۱۸ دقیقه است و هر داوطلب تنها ۴۲ ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارد.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی: ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع مطالعه: ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

نکات کلیدی در مورد نهاد و مفعول

 • نهاد همان چیزی یا کسی است که در مورد آن خبر می‌دهیم. به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که در مورد آن سخن می‌گوییم.
 • بنیاد و اساس یک جمله بر پایه نهاد آن جمله بنا شده است.
 • نهاد کلمه یا گروهی از واژگان است که در مورد آن خبری می‌دهیم. به عبارت دیگر می‌توان گفت نهاد، صاحب خبر است.
 • نهاد به دو قسمت تشکیل می‌شود: فاعل و مسند الیه
 • مفعول اسم یا یک گروه اسمی است که کاری روی آن انجام می‌شود و معنی جمله را تکمیل می‌کند.
 • مفعول را می‌توان به دو نوع مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم تقسیم کرد.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد محسن منتظری در ویدیو بالا مبحث نهاد و مفعول را به طور کامل توضیح می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با توضیح استاد منتظری این مفاهیم را به خوبی یاد بگیرند و تسلط بیشتری بر ادبیات فارسی داشته باشند. استفاده از روش‌های آموزشی خاص به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها بتوانند مفاهیم را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.