مبحث محدود کننده یکی از مباحث شیمی کنکور سراسری محسوب می‌شود که یادگیری آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مبحث در کنکور سراسری دارای سوالاتی است که داوطلبان آن را باید با دقت زیادی حل کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت مبحث محدود کننده یکی از مباحث مهم موضوع استوکیومتری است. همان طور که می‌دانید مبحث استوکیومتری اهمیت زیادی در کنکور سراسری دارد و سوالات زیادی از آن در کنکور سراسری مطرح می‌شود.
مبحث محدود کننده در موسسه حرف آخر توسط استاد غلامحسین شیروانی به داوطلبان آموزش داده می‌شود. استاد شیروانی با استفاده از فن بیان خاص خود و روش‌های ابتکاری مفاهیم شیمی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. استفاده از تصاویر و انیمیشن در آموزش مبحث محدود کننده به داوطلبان کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر یاد بگیرند و به سوالات در کنکور سراسری بهتر پاسخ دهند.

شیمی در کنکور سراسری

همان طور که می‌دانید درس شیمی یکی از دروس تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی است. داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به 35 سوال درس شیمی در مدت زمان 35 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارند. داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات از شماره 236 الی 270 و داوطلبان گروه ریاضی باید به سوالات از شماره 201 الی 235 پاسخ دهند.

ضرایب شیمی برای زیرگروه‌های تجربی

• زیرگروه ۱: ضریب ۳
• زیرگروه ۲: ضریب ۴
• زیرگروه ۳: ضریب ۲
• زیرگروه ۴: ضریب ۲
• زیرگروه ۵: ضریب ۲

ضرایب شیمی برای زیرگروه‌های ریاضی

• زیرگروه ۱: ضریب ۲
• زیرگروه ۲: ضریب ۳
• زیرگروه ۳: ضریب ۳

نکات کلیدی و طلایی در مورد مبحث محدود کننده

• در هنگام اجرای واکنش‌های شیمیایی در صنعت یا طبیعت معمولا واکنش دهنده‌ها دقیقا به اندازه نسبت‌های استوکیومتری در مجاورت یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
• معمولا یکی از واکنش دهنده‌ها به مقدار کمتری از مقدار استوکیومتری مورد نیاز در واکنش به کار برده می‌شود و در جریان واکنش زودتر از واکنش دهنده‌های دیگر به مصرف می‌رسد.
• واکنش دهنده که از این طریق مقدار پیشرفت واکنش و مقدار فرآورده تولید شده را با محدودیت رو به رو می‌کند، واکنش دهنده محدود کننده نامیده می‌شود.
• واکنش محدود کننده یک واکنش دهنده در یک واکنش شیمیایی است که میزان تولید محصول را تعیین می‌کند.
• دو روش برای یافتن واکنش محدود کننده وجود دارد.
• روش اول مقایسه نسبت واقعی مولکول‌های واکنش دهنده به نسبت مولی معادله شیمیایی متعادل است.
• روش دوم محاسبه توده‌های گرم محصول حاصل از هر واکنش دهنده است.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده کردید استاد شیروانی مبحث محدود کننده را به بهترین شکل ممکن به داوطلبان آموزش می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این ویدیوها دید بهتری نسبت به پکیج‌های آموزشی حرف آخر داشته باشید و به راحتی پکیج‌های آموزشی حرف آخر را انتخاب کنید. تمامی محتوای آموزشی حرف آخر با استفاده از تصاویر و انیمیشن آموزش داده می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که مفاهیم به صورت بلندمدت در حافظه داوطلبان ثبت شود. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.