یکی از مباحث دین و زندگی کنکور که داوطلبان باید آن را مطالعه کنند، مبحث شرک است. مبحث شرک نقطه مقابل توحید است و نکات زیادی را شامل می‌شود. این مبحث در موسسه حرف آخر توسط استاد یوسفیان پور تدریس می‌شود. استاد یوسفیان پور با استفاده از روش‌های ابتکاری و خاص مبحث شرک را به دانش‌آموزان و داوطلبان آموزش می‌دهد.

استاد یوسفیان پور در پکیج دین و زندگی کنکور با استفاده از 14 الگو تمامی مفاهیم دین و زندگی کنکور را آموزش می‌دهد. استفاده از این الگوها به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها مفاهیم را بهتر یاد بگیرند. مبحث شرک نیز با استفاده از روش‌های مختلف به دانش‌آموزان و داوطلبان آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید در ویدیو بالا آموزش مبحث شرک را توسط استاد یوسفیان پور مشاهده کنید.

دین و زندگی در کنکور سراسری

درس دین و زندگی یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی در کنکور سراسری است. داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به درس دین و زندگی به عنوان یک درس عمومی در کنکور سراسری پاسخ دهند. سوالات دین و زندگی از کتاب‌های دین پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شوند. این درس دارای ضریب 3 است و بعد از درس ادبیات فارسی مهم‌ترین درس عمومی در کنکور محسوب می‌شود. درس دین و زندگی در کنکور سراسری دارای 25 سوال است. داوطلبان باید در مدت زمان 17 دقیقه به سوالات از شماره 51 الی 75 در دفترچه عمومی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال دین و زندگی در کنکور سراسری 42 ثانیه است.

  • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
  • ضریب درس: ۳
  • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
  • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه

نکات کلیدی در مورد مبحث شرک

  • شرک در خالقیت: زمانی که از چند خالق صحبت می‌کنیم شرک در خالقیت رخ می‌دهد.
  • زمانی که در مورد شرک در خالقیت صحبت می‌کنیم محدودیت و نقص را برای هر خالق در نظر می‌گیریم.
  • از طرفی دیگر شرک در خالقیت نشان می‌دهد که هر خالقی کمالات سایر خالقین را ندارد. بنابراین چنین خالقی نیازمند است.
  • شما می‌توانید سایر نکات کلیدی را در ویدیو آموزشی مشاهده کنید.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد یوسفیان پور به طور کامل مبحث شرک را به داوطلبان کنکوری آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با روش‌های ابتکاری استاد یوسفیان پور مفاهیم را به خوبی یاد بگیرند و درصد بالایی برای درس دین و زندگی در کنکور کسب کنند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.