مبحث لوله های یو شکل یکی از مباحث فیزیک کنکور است که در فصل دوم فیزیک دهم قرار دارد. فصل دوم فیزیک دهم به بررسی فرمول فشار در مایعات و گازها می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فصل دوم مطرح می‌شود بررسی فشار مایعات در لوله های یو شکل است. این مبحث یکی از مهم‌ترین مفاهیم فیزیک کنکور است که باید با دقت زیادی مطالعه شود. اگر داخل لوله های یو شکل فقط یک نوع مایع بریزیم و دو سر لوله یو شکل باز باشد به دلیل اینکه فشار در دو طرف لوله یو شکل برابر است ارتفاع مایع در دو طرف لوله قطعا یکسان خواهد بود.

مبحث لوله های یو شکل و درس فیزیک در موسسه حرف آخر توسط استاد پیمان کامیار تدریس می‌شود. استاد پیمان کامیار با استفاده از روش‌های خاص و ابتکاری مفاهیم و مباحث فیزیک را به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با آموزش‌های استاد پیمان کامیار مفاهیم فیزیک را به طور کامل یاد بگیرند. استاد پیمان کامیار در ویدیو بالا مبحث لوله های یو شکل را به داوطلبان به طور کامل آموزش می‌دهد.

درس فیزیک در کنکور سراسری

داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به درس فیزیک به عنوان درس تخصصی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این درس برای داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری دارای 30 سوال است. داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات از شماره 206 الی 235 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور 37 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان گروه تجربی تنها 72 ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارند.

  • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
  • سوالات از شماره 206 الی 235
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
  • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
  • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

داوطلبان گروه ریاضی باید به 45 سوال درس فیزیک در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. سوالات فیزیک برای داوطلبان گروه ریاضی از سوال 156 الی 200 در دفترچه تخصصی قرار دارند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور سراسری 55 دقیقه است. داوطلبان تنها 72 ثانیه زمان دارند تا به سوالات فیزیک پاسخ دهند.

  • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 45 سوال
  • سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 55 دقیقه
  • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 72 ثانیه
  • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد پیمان کامیار مبحث لوله های یو شکل را به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان گروه ریاضی و تجربی می‌توانند با استفاده از آموزش‌های استاد پیمان کامیار تمامی مفاهیم فیزیک را به طور کامل یاد بگیرند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.