ریاضی یکی از سخت‌ترین درس‌های تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی است و بخش هندسه این درس از سخت‌ترین بخش‌ها در کنکور سراسری محسوب می‌شود. یکی از مباحث نسبتا دشوار هندسه قضیه پروانه است. این مبحث در موسسه حرف آخر توسط استاد منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری قضیه پروانه را با استفاده از روش‌های خاص خود به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با آموزش خاص استاد منتظری قضیه پروانه را یاد بگیرند و به سوالات این مبحث در کنکور سراسری پاسخ دهند.

درس ریاضی در کنکور تجربی

درس ریاضی و مبحث هندسه یکی از سخت‌ترین درس‌های تخصصی برای داوطلبان گروه تجربی است. داوطلبان گروه تجربی باید به درس ریاضی به عنوان دومین درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این درس در کنکور تجربی دارای 30 است و سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی قرار دارند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی 47 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات تنها 96 ثانیه زمان دارند.

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف تجربی

 • زیرگروه یک: ضریب ۲
 • زیرگروه دو: ضریب ۳
 • زیرگروه سه: ضریب ۳
 • زیرگروه چهار: ضریب ۴
 • زیرگروه پنج: ضریب ۳

درس ریاضی در کنکور ریاضی

درس ریاضی در کنکور ریاضی در مقایسه با کنکور تجربی کمی دشوارتر است و داوطلبان باید با دقت زیادی به سوالات پاسخ دهند. داوطلبان در کنکور ریاضی باید به عنوان اولین درس به درس ریاضی پاسخ دهند. تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی 55 سوال است و سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی قرار دارد. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات تنها 85 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که هر سوال تنها 90 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارد.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده کردید استاد منتظری قضیه پروانه را به ساده‌ترین شکل ممکن به داوطلبان آموزش می‌دهد. استاد منتظری از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری برای تدریس این مبحث استفاده می‌کند و تمامی مفاهیم را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.  شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.