قضیه تالس یکی از مهم‌ترین مباحث ریاضی در کنکور است که داوطلبان در یادگیری آن دچار مشکل می‌شوند. این قضیه یکی از قضیه‌های مهم در هندسه محسوب می‌شود که سوالاتی از آن در کنکور سراسری مطرح می‌شود. طبق قضیه تالس اگر دو خط راست موازی با یکدیگر دو خط متقاطع را قطع کنند آنگاه بر روی آن دو خط متقاطع، پاره‌خط‌های متناسب ایجاد می‌شود. داوطلبان معمولا این مبحث را مطالعه نمی‌کنند و به سوالات آن در کنکور سراسری پاسخ نمی‌دهند.

قضیه تالس و مبحث ریاضی در موسسه حرف آخر توسط استاد منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری موسس حرف آخر است که درس ریاضی را در موسسه حرف آخر تدریس می‌کند. داوطلبان و دانش‌آموزان می‌توانند مباحث ریاضی را با استفاده از الگوهای استاد منتظری آموزش ببینند و به سوالات ریاضی در کنکور سراسری پاسخ دهند. قضیه تالس در موسسه حرف آخر با استفاده از الگوی کنار کنار آموزش داده می‌شود و داوطلبان با این الگو به راحتی به سوالات قضیه تالس پاسخ می‌دهند.

درس ریاضی در کنکور تجربی

داوطلبان گروه تجربی باید به درس ریاضی به عنوان دومین درس در دفترچه تخصصی در کنکور تجربی پاسخ دهند. این درس در کنکور تجربی دارای 30 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 126 الی 155 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی 47 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 96 ثانیه زمان دارند تا به این سوالات پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف تجربی

 • زیرگروه یک: ضریب ۲
 • زیرگروه دو: ضریب ۳
 • زیرگروه سه: ضریب ۳
 • زیرگروه چهار: ضریب ۴
 • زیرگروه پنج: ضریب ۳

درس ریاضی در کنکور ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی باید به درس ریاضی به عنوان اولین درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی 55 سوال است و داوطلبان باید به سوالات شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور سراسری 85 دقیقه است و داوطلبان باید در مدت زمان 90 ثانیه به هر سوال پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

نکات کلیدی در مورد قضیه تالس

 • اگر یک خط موازی با یک ضلع مثلث دو ضلع دیگر مثلث را قطع کند روی آن پاره‌خط‌های متناسب ایجاد می‌کند که به این قضیه، قضیه تالس گفته می‌شود.
 • نتایج مهمی وجود دارد که از این قضیه به دست می‌آید.
 • خطی که وسط‌های دو ضلع از مثل را به هم وصل می‌کند با ضلع سوم موازی و با نصف آن مساوی است.
 • خطی که از وسط یک ضلع موازی با ضلع دیگر رسم می‌شود ضلع روبه‌رو را در وسط آن قطع می‌کند و با نصف ضلع سوم مساوی است.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

درس ریاضی یکی از دشوارترین درس‌های تخصصی برای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی است. این درس فرمول‌های زیادی دارد و یادگیری آن برای تمامی داوطلبان دشوار است. استاد منتظری با استفاده از الگوهای منحصربه‌فرد درس ریاضی را به داوطلبان و دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. داوطلبان دیگر نیازی به حفظ کردن صدها فرمول مختلف ندارند. آن‌ها کافیست آموزش‌های استاد منتظری را مشاهده کنند و با استفاده از این آموزش‌ها به سوالات ریاضی در کنکور سراسری پاسخ دهند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.