داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به سوالات دروس عمومی در دفترچه شماره یک پاسخ دهند. دفترچه شماره یک شامل چهار درس عمومی است و هر کدام از دروس ضرایب خاص خود را دارند. یکی از دروس عمومی که نقش بسیار مهمی در رتبه نهایی داوطلبان ایفا می‌کند، درس دین و زندگی است. درس دین و زندگی دارای مباحث مختلفی است و هر مبحث نقش مهمی در کسب یک درصد بالا دارد. یکی از مباحثی که داوطلبان در دین و زندگی کنکور با آن دچار مشکل می‌شوند، مبحث علت و معلول است. مبحث علت و معلول جزو مباحثی محسوب می‌شود که داوطلبان به راحتی نمی‌توانند به سوالات آن پاسخ دهند.

مبحث علت و معلول یکی از مباحثی است که داوطلبان را در کنکور سراسری دچار چالش می‌کند. داوطلبان نمی‌توانند تشخیص دهند کدام مورد علت و کدام مورد معلول است. مبحث علت و معلول در موسسه حرف آخر توسط استاد یوسفیان پور تدریس می‌شود. استاد یوسفیان پور یکی از جوان‌ترین اساتید دینی در کشور است که برای تدریس درس دین و زندگی از الگوهای ابتکاری استفاده می‌کند. این استاد برتر موسسه حرف آخر درس دین و زندگی را به نحوی تدریس می‌کند که داوطلبان دیگر نیازی به حفظ کردن مفاهیم ندارند. شما می‌توانید در ویدیو بالا آموزش‌های استاد یوسفیان پور را در مورد مبحث علت و معلول مشاهده کنید و به راحتی به سوالات این مبحث در کنکور پاسخ دهید.

مبحث علت و معلول در کنکور سراسری

قبل از اینکه به سراغ نکات کلیدی در مورد علت و معلول برویم بهتر است با تعاریف علت و معلول بیشتر آشنا شویم. علت چیست؟ علت همان کاری است که برای معلول انجام می‌شود. به عبارت دیگر علت همان دلیل انجام کاری است. معلول چه معنایی دارد؟ معلول همان نتیجه کار است. به عبارت دیگر معلول یعنی چیزی که از علت آمده است. شما می‌توانید در قسمت زیر نکات کلیدی این مبحث را مطالعه کنید:

  • خداوند تنها خالق جهان هستی است. بنابراین تنها مالک جهان هستی است. این بدین معنی است توحید در خالقیت علت توحید در مالکیت است.
  • خداوند تنها مالک جهان هستی است. بنابراین تنها ولی جهان هستی است که می‌تواند در جهان تصرف داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت توحید در مالکیت علت توحید در ولایت است.
  • خداوند تنها خالق، مالک و رب جهان هستی است. بنابراین تنها رب جهان هستی نیز محسوب می‌شود. بنابراین توحید در خالقیت، توحید در مالکیت، توحید در ولایت و توحید در ربوبیت علت توحید عبادی هستند.

سوالات درس دین و زندگی در کنکور سراسری

بدون شک درس دین و زندگی یکی از مهم‌ترین دروس عمومی در کنکور سراسری است. درصد این درس می‌تواند نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان داشته باشد. بنابراین داوطلبان باید دقت زیادی به مفاهیم این درس داشته باشند. داوطلبان برای مطالعه درس دین و زندگی باید به سراغ مطالعه کتاب‌های دین و زندگی دهم، یازدهم و دوازدهم بروند.

سوالات درس دین و زندگی در دفترچه شماره یک یا دفترچه عمومی قرار دارند. این درس با ضریب 3 به یکی از مهم‌ترین دروس عمومی در کنکور تبدیل شده است. تعداد سوالات درس دین و زندگی 25 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 51 الی 75 به سوالات این درس در کنکور پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس دین و زندگی 17 دقیقه است. به عبارت دیگر داوطلبان تنها 42 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال دینی در کنکور پاسخ دهند.

  • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
  • ضریب درس: ۳
  • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
  • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد یوسفیان پور یکی از جوان‌ترین مدرسان دینی در کشور است که با روش‌های خاص خود مفاهیم دین و زندگی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. این استاد جوان کشور با یک فن بیان خاص مفهوم علت و معلول را به خوبی به داوطلبان آموزش می‌دهد. معمولا مبحث علت و معلول در کنکور سراسری شامل سوالاتی است و داوطلبان نمی‌توانند به سوالات این بخش پاسخ دهند. آموزش استاد یوسفیان پور به نحوی است که داوطلبان به طور کامل این مبحث را یاد می‌گیرند و به سوالات آن در کنکور پاسخ می‌دهند.

اگر به دنبال یک درصد بالا برای درس دین و زندگی هستید همین حالا به سراغ پکیج‌های دین و زندگی حرف آخر بروید. استاد یوسفیان پور با استفاده از 14 الگو تمامی مفاهیم دین و زندگی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. موسسه حرف آخر برای اینکه تمامی داوطلبان به ویدیوهای این موسسه دسترسی داشته باشند، ویدیوهای رایگان خود را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید. محتوای این ویدیوها به نحوی است که تمامی داوطلبان مفاهیم درسی را متوجه شوند.