موسسه حرف آخر از پایه ابتدایی تا مقطع کنکور در کنار داوطلبان است و پکیج‌های منحصربه‌فردی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. آخرین پایه در دوره متوسطه اول پایه نهم است و این پایه و دروس آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی از مهم‌‌ترین دروس پایه نهم که اهمیت بسیار زیادی دارد درس ریاضی نهم است. موسسه حرف آخر برای این درس دشوار نیز یک پکیج منحصربه‌فرد تولید کرده است. ریاضی نهم حرف آخر با تدریس بی نظیر استاد مهران قاسمی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

ریاضی نهم حرف آخر با تدریس منحصربه‌فرد استاد مهران قاسمی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان پایه نهم با تدریس استاد قاسمی می‌توانند به راحتی تمامی مفاهیم ریاضی نهم را یاد بگیرند. ریاضی نهم شامل هشت فصل است و تمامی این فصل‌ها با آموزش استاد مهران قاسمی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید در ویدیو بالا آموزش فصل اول ریاضی نهم یعنی بخش مجموعه‌ها را با تدریس استاد مهران قاسمی مشاهده نمایید.

ریاضی نهم حرف آخر: تدریس توسط استاد مهران قاسمی

استاد مهران قاسمی در این ویدیو، ریاضی نهم حرف آخر مبحث مجموعه‌ها را به داوطلبان آموزش می‌دهد. این استاد برتر موسسه حرف آخر دارای مدرک فوق لیسانس ریاضیات کاربردی است. استاد مهران قاسمی مبدع و طراح بیش از 1000 انیمیشن در ریاضیات حرف آخر است. این استاد برتر کشور با روش‌های خاص و ابتکاری خود درس ریاضی نهم را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. دانش‌آموزان با تدریس این استاد برتر می‌توانند به راحتی مفاهیم ریاضی را یاد بگیرند.

سرفصل‌های ریاضی نهم حرف آخر

شما می‌توانید در ویدیو بالا آموزش فصل اول ریاضی نهم یعنی مجموعه‌ها را با آموزش استاد مهران قاسمی مشاهده نمایید. ریاضی نهم حرف آخر مفاهیم زیر را به داوطلبان آموزش می‌دهد:

فصل اول: مجموعه‌ها

 • درس اول: معرفی مجموعه
 • درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
 • درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

فصل دوم: عددهای حقیقی

 • درس اول: عددهای گویا
 • درس دوم: عددهای حقیقی
 • درس سوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

 • درس اول: استدلال
 • درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه
 • درس سوم: هم‌نهشتی مثلث‌ها
 • درس چهارم: حل مسئله در هندسه
 • درس پنجم: شکل‌های متشابه

فصل چهارم: توان و ریشه

 • درس اول: توان صحیح
 • درس دوم: نماد علمی
 • درس سوم: ریشه‌گیری
 • درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال‌ها

فصل پنجم: عبارت‌های جبری

 • درس اول: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد
 • درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
 • درس سوم: نابرابری و نامعادله‌ها

فصل ششم: خط و معادله‌های خطی

 • درس اول: معادله خط
 • درس دوم: شیب خط و عرض از مبدا
 • درس سوم: دستگاه معادله‌های خطی

فصل هفتم: عبارت‌های گویا

 • درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا
 • درس دوم: محاسبات عبارت‌های گویا
 • درس سوم: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

فصل هشتم: حجم و مساحت

 • درس اول: حجم و مساحت کره
 • درس دوم: حجم هرم و مخروط
 • درس سوم: سطح و حجم

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاده می‌کنید استاد مهران قاسمی ریاضی نهم حرف آخر و مبحث مجموعه‌ها را با روش‌های خاص و ابتکاری خود به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. موسسه حرف آخر برای اینکه تمامی دانش‌آموزان بتوانند از ویدیوهای حرف اخر استفاده کنند ویدیوهای رایگانی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.