موسسه حرف آخر برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی پکیج‌های منحصربه‌فردی آماده کرده است. تمامی داوطلبان می‌توانند از پکیج‌های موسسه حرف آخر برای درس‌های عمومی و تخصصی استفاده کنند. یکی از پکیج‌های حرف آخر برای داوطلبان گروه انسانی پکیج تاریخ حرف آخر است. این پکیج شامل تاریخ پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. استاد مصطفی رضایی مهر تمامی مباحث مربوط به درس تاریخ را در پکیج تاریخ حرف آخر به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند در این ویدیو معرفی درس تاریخ را مشاهده کنند و اطلاعات بیشتری در مورد این درس داشته باشند.

درس تاریخ در کنکور سراسری

درس تاریخ به همراه درس جغرافیا دارای 30 سوال در کنکور سراسری است. این بدین معنی است که داوطلبان باید در کنکور سراسری به 15 سوال درس تاریخ پاسخ دهند. داوطلبان برای درس تاریخ باید کتاب تاریخ پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس تاریخ و جغرافیا 25 دقیقه است و داوطلبان باید در مدت زمان 48 ثانیه به این سوالات پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی: 30 سوال
 • سوالات از شماره 186 الی 215
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 25 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 48 ثانیه
 • منابع: تاریخ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضریب درس تاریخ و جغرافیا در کنکور سراسری

 • زیرگروه 1: ضریب 1
 • زیرگروه 2: ضریب 1
 • زیرگروه 3: ضریب 1
 • زیرگروه 4: ضریب 3
 • زیرگروه 5: ضریب 1

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید

تاریخ پایه دهم

 • درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری: 0 سوال
 • درس دوم: تاریخ، زمان و مکان: 1 سوال
 • درس سوم: باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی: 1 سوال
 • درس چهارم: پیدایش تمدن: 0 سوال
 • درس پنجم: هند و چین: 0 سوال
 • درس ششم: یونان و روم: 0 سوال
 • درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور: 0 سوال
 • درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی: 1 سوال
 • درس نهم: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان: 0 سوال
 • درس دهم: اشکانیان و ساسانیان: 0 سوال
 • درس یازدهم: آیین کشورداری: 0 سوال
 • درس دوازدهم: جامعه و خانواده: 0 سوال
 • درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت: 0 سوال
 • درس چهاردهم: دین و اعتقادات: 1 سوال
 • درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش: 0 سوال
 • درس شانزدهم: هنر و معماری: 1 سوال

تاریخ پایه یازدهم

 • درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی: 0 سوال
 • درس دوم: روش پژوهش در تاریخ: بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک: 1 سوال
 • درس سوم: اسلام در مکه: 0 سوال
 • درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه: 0 سوال
 • درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین: 0 سوال
 • درس ششم: امویان بر مسند قدرت: 0 سوال
 • درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی: 1 سوال
 • درس هشتم: اسلام در ایران: 0 سوال
 • درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی: 0 سوال
 • درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی: 1 سوال
 • درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول: 0 سوال
 • درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول: 0 سوال
 • درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی: 1 سوال
 • درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی: 0 سوال
 • درس پانزدهم: قرون وسطا: 1 سوال
 • درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید: 0 سوال

تاریخ پایه دوازدهم

 • درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر: 1 سوال
 • درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر: 1 سوال
 • درس سوم: سیاست و حکومت در عصر قاجار: 0 سوال
 • درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار: 1 سوال
 • درس پنجم: نهضت مشروطه ایران: 1 سوال
 • درس ششم: جنگ جهانی اول و ایران: 0 سوال
 • درس هفتم: ایران در دوره حکومت رضاشاه: 0 سوال
 • درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن: 1 سوال
 • درس نهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران: 0 سوال
 • درس دهم: انقلاب اسلامی: 0 سوال
 • درس یازدهم: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی: 0 سوال
 • درس دوازدهم: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس: 0 سوال