حل تست های دینی قبل از کنکور سراسری می‌تواند نقش مهمی در تسلط داوطلبان داشته باشد. داوطلبانی که به سراغ حل تست های دینی می‌روند آمادگی بیشتری برای پاسخگویی به سوالات دارند. این داوطلبان می‌توانند با حل تست های دینی با نوع سوالات دینی قبل از کنکور سراسری آشنا شوند و استرس خود را در کنکور کاهش دهند. درس دینی در موسسه حرف آخر توسط استاد یوسفیان پور تدریس می‌شود. استاد یوسفیان پور با توضیح مفاهیم دینی و حل تست های دینی به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها درصد مناسبی برای درس دین و زندگی کسب کنند. شما می‌توانید در ویدیو بالا حل تست های دینی را توسط استاد یوسفیان پور مشاهده کنید.

دین و زندگی در کنکور سراسری

درس دین و زندگی در کنکور با ضریب 3 یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی در کنکور سراسری است. این درس در دفترچه عمومی قرار دارد و دارای 25 سوال است. داوطلبان باید از سوال شماره 51 الی 75 به سوالات درس دین و زندگی در کنکور سراسری پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور سراسری 17 دقیقه است. این بدین معنی است که مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه است. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات باید دین و زندگی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

  • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
  • ضریب درس: ۳
  • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
  • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد یوسفیان پور با روش‌های خاص خود به سراغ حل تست های دینی می‌رود. استاد یوسفیان پور با استفاده از الگوها و روش‌های خاص خود تست های دینی را برای داوطلبان حل می‌کند. داوطلبان می‌توانند با مشاهده روش حل تست های دینی توسط استاد یوسفیان پور یاد بگیرند که چگونه تست های دینی را حل کنند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.