هر درس تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی از اهمیت بسیار زیادی برای داوطلبان برخوردار است. این بدین معنی است که تمامی دروس تخصصی جایگاه ویژه‌ای در کنکور سراسری دارند. یکی از دروس تخصصی که در کنکور تجربی و ریاضی زیاد مورد توجه داوطلبان قرار نمی‌گیرد، درس فیزیک است. داوطلبان گروه تجربی، درس زیست شناسی را مهم‌ترین درس تخصصی می‌دانند. به همین دلیل به سایر دروس تخصصی اهمیت زیادی نمی‌دهند. داوطلبان گروه ریاضی نیز تمامی وقت خود را برای مطالعه درس ریاضی سپری می‌کنند. همین دلایل موجب می‌شود که داوطلبان درصدهای پایینی برای درس فیزیک به دست آورند و رتبه نهایی آن‌ها کاهش پیدا کند. کنکور یک مسیر پرچالش و رقابتی است. داوطلبانی که در این مسیر به تمامی دروس تخصصی توجه داشته باشند یک برگ برنده در دستان خود خواهند داشت. یکی از مباحث مهم فیزیک که در کنکور سراسری سوالاتی از آن مطرح می‌شود، مبحث سینماتیک است. داوطلبان با حل تست سینماتیک قبل از کنکور سراسری خود را برای این سوالات در کنکور آماده می‌کنند.

درس فیزیک یکی از مهم‌ترین دروس تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی است. از آنجایی که کنکور یک آزمون رقابتی برای تمامی داوطلبان است.، داوطلبان باید به درصد تمامی دروس توجه زیادی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مباحثی که داوطلبان در فیزیک کنکور باید آن را مطالعه کنند، مبحث سینماتیک است. مبحث سینماتیک در فیزیک دوازدهم به سراغ داوطلبان می‌آید و داوطلبان در این پایه باید این مبحث را مطالعه کنند. متاسفانه بخش سینماتیک در فیزیک کنکور از تعداد زیادی فرمول تشکیل شده است و همین دلیل موجب می‌شود که داوطلبان از مطالعه این درس فراری باشند. اما این کار بسیار اشتباه است، داوطلبان باید با روش‌های خاص و کاربردی این مبحث را یاد بگیرند و به سراغ حل تست سینماتیک بروند. استاد پیمان کامیار مدرس فیزیک موسسه حرف آخر است و برای تدریس مبحث دشوار سینماتیک از روش‌های خاصی استفاده می‌کند. شما می‌توانید در ویدیو بالا حل تست سینماتیک را توسط استاد پیمان کامیار مدرس فیزیک حرف آخر مشاهده کنید.

مبحث سینماتیک در فیزیک کنکور

قبل از اینکه به سراغ آموزش حل تست سینماتیک توسط استاد پیمان کامیار برویم بهتر است با مفهوم سینماتیک بیشتر آشنا شویم. سینماتیک در فیزیک به معنای حرکت شناسی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت سینماتیک شاخه‌ای از علم فیزیک است که با حرکت یک جسم سر و کار دارد. سینماتیک حرکت را با استفاده از معادلات حرکت توصیف می‌کند. در حالت کلی می‌توان گفت که سینماتیک توصیفی ریاضی از حرکت است که به نیروها اشاره نمی‌کند و تنها با معادلات سر و کار دارد.

شاید برای بسیاری از داوطلبان این سوال پیش آید که سینماتیک چگونه در زندگی روزمره ما کاربرد دارد؟ به عنوان مثال در اجزای یک ماشین برای تعیین سرعت یک جسم که به جسم دیگری که با سرعت مشخصی حرکت می کند به سینماتیک نیاز است. هدف سینماتیک ارائه توصیفی از موقعیت مکانی اجسام یا سیستم‌های ذرات مادی سرعت حرکت ذرات (سرعت) و سرعت تغییر سرعت آن‌ها (شتاب) است.

نکات کلیدی و طلایی در مورد مبحث سینماتیک

 • سینماتیک در فیزیک به معنی حرکت شناسی است.
 • تعریف سرعت متوسط: به نسبت جابجایی متحرک به مدت زمان جابجایی سرعت متوسط می‌گویند.
 • حرکت متحرک بر روی خط راست به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: حرکت یکنواخت و حرکت شتاب دار
 • حرکت یکنواخت: حرکت یکنواخت حرکتی است که متحرک مسافت‌های متوالی و مساوی را در زمان‌های مساوی و متوالی طی می‌کند.
 • حرکت شتاب دار به دو دسته حرکت شتاب دار تند شونده و حرکت شتاب دار کند شونده تقسیم می‌شود.
 • بردار مکان موقعیت مکانی جسم را در صفحه مختصات نشان می‌دهد.
 • حرکت روی خط راست: هر گاه راستای حرکت جسم متحرک، يک خط راست باشد در تمام لحظه‌ها بردار جابه‌جایی‌هایی متحرک بر همان راستا خواهد بود. مبدا هم روب همين راستا انتخاب می‌شود و در این صورت محاسبه بر روی این بردارها به سادگی انجام می‌گیرد.
 • نمودار مکان – زمان: اين نمودار مکان جسم را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد. غالبا محور افقی زمان و محور قائم مکان جسم را نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار می‌توان متوجه شد که متحرک در هر لحظه در چه مکانی قرار دارد و جابه‌جایی آن بین هر دو لحظه چقدر است.
 • جابه‌جایی برداری است که نقطه مبدا را در یک حرکت به نقطه مقصد وصل می‌کند.
 • جابه‌جایی یک متحرک در یک ثانیه را سرعت متوسط می‌گویند. بنابراین اگر جابه‌جایی را به زمان تقسیم کنیم سرعت متوسط به دست می‌آید.
 • رابطه میان مکان یک متحرک با زمان معادله، حرکت نام دارد.
 • اگر از معادله حرکت نسبت به زمان مشتق بگیریم معادله سرعت به دست می‌آید.
 • تغيير سرعت در یک ثانیه را شتاب متوسط می‌نامند. بنابراین اگر تغيير سرعت را به زمان تقسیم کنیم شتاب متوسط بدست می‌آید.
 • اگر از معادله سرعت نسبت به زمان مشتق بگیریم معادله شتاب به دست می‌آید.
 • اگر در معادلات حرکت، سرعت یا شتاب به جای زمان مقدار قرار دهیم به ترتیب، مکان جسم، سرعت لحظه‌ای و شتاب لحظه‌ای بدست می‌آید.
 • در حرکتی که رو به عقب انجام شود، سرعت به صورت منفی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر با گذشت زمان فاصله تا مبدا کاهش پیدا کند سرعت منفی است.
 • در حرکتی که اندازه سرعت کاهش پیدا کند شتاب به صورت منفی محاسبه می‌شود.
 • اگر اندازه شتاب صفر باشد سرعت به صورت ثابت می‌ماند.
 • شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان، اندازه سرعت در آن لحظه را نشان می‌دهد.
 • شیب خط مماس بر نمودار سرعت – زمان اندازه شتاب در آن لحظه را نشان می‌دهد.
 • اگر نمودار مکان – زمان سهمی باشد شتاب به صورت ثابت محاسبه می‌شود. اگر نمودار دارای ماکسيمم باشد شتاب منفی و در صورتی که دارای مينيمم باشد شتاب مثبت است.
 • اگر سرعت و شتاب هم علامت باشند حرکت را تند شونده و در صورتی که هم علامت نباشند حرکت را کند شونده می‌ناميم.
 • سطح زیر نمودار سرعت – زمان برابر جابه‌جایی است.
 • سطح زیر نمودار شتاب – زمان برابر تغيير سرعت است.
 • سطوح زیر محور زمان باید حتما منفی در نظر گرفته شوند.
 • اگر دو متحرک از یک نقطه حرکت کنند و پس از مدتی به هم برسند، جابه‌جایی آن‌ها در این مدت برابر بوده است.
 • اگر دو متحرک از یک نقطه حرکت نکنند، اما پس از مدتی به یکدیگر برسند مکان آن‌ها در آن لحظه یکی است. بنابراین برای پیدا کردن مجهول می‌توان معادله حرکت دو متحرک را در یک دستگاه مختصات نوشت و آن‌ها را مساوی قرار داد.
 • در سقوط آزاد اندازه شتاب همواره ثابت و برابر g است.
 • در سقوط آزاد شتاب همواره منفی است.
 • در سقوط آزاد حرکت به طرف بالا دارای سرعت مثبت و حرکت به طرف پایین دارای سرعت منفی است.
 • مسافت و جابه‌جایی دو کمیتی هستند که در ظاهر شبیه یکدیگر هستند، اما تعریف و مفهوم آن ها کاملا متمایز است.
 • مسافت یک کمیت نرده‌ای است که به مسیر طی شده در طول حرکت یک جسم اشاره می‌کند.
 • جابه‌جایی یک کمیت برداری است و به معنی میزان دور شدن جسم از مکان اولیه یا به عبارتی کل تغییر مکان جسم است.

حل تست سینماتیک در فیزیک کنکور

درس فیزیک یکی از مهم‌ترین دروس تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی است. داوطلبان برای اینکه بتوانند در بهترین رشته‌های تجربی و ریاضی قبول شوند باید درصد بالایی برای درس فیزیک به دست آورند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های فیزیک در کنکور سراسری، بخش سینماتیک است. بخش سینماتیک یکی از بخش‌های بسیار پیچیده و پرفرمول در فیزیک کنکور است. داوطلبان برای اینکه بتوانند به سوالات این مبحث در کنکور سراسری پاسخ دهند باید مفاهیم سینماتیک را به خوبی مطالعه کنند. گاهی اوقات داوطلبان به دلیل دشواری این مبحث از حل تست سینماتیک فراری هستند. این کار بسیار اشتباه است و ممکن است به ضرر داوطلبان تمام شود. لطفا تحت هر شرایطی مبحث سینماتیک را مطالعه کنید تا به سوالات این مبحث در کنکور سراسری پاسخ دهید.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که داوطلبان برای تمرین و تکرار بخش سینماتیک باید انجام دهند، حل تست سینماتیک است. داوطلبان با حل تست سینماتیک می‌توانند دید بهتری نسبت به سوالات بخش سینماتیک در کنکور داشته باشند. موسسه حرف آخر با توجه به اهمیت درس فیزیک در کنکور سراسری با بهترین استاد کشور برای تدریس درس فیزیک همکاری می‌کند. استاد پیمان کامیار مدرس درس فیزیک است و تمامی بخش‌های فیزیک را به داوطلبان آموزش می‌دهد. این استاد برتر موسسه حرف آخر در ویدیو بالا با حل تست سینماتیک به داوطلبان آموزش می‌دهد که چگونه به سوالات این مبحث در کنکور پاسخ دهند. استاد پیمان کامیار برای تدریس درس فیزیک از الگوها و روش‌های کاربری استفاده می‌کند. این الگوها به داوطلبان کمک می‌کنند تا آن‌ها به سوالات فیزیک به بهترین شکل ممکن پاسخ دهند. برخی از الگوهای ابتکاری استاد پیمان کامیار به صورت زیر است:

 • ابداع الگو پروانه برای نورشناسی
 • ابداع الگو بشکه در خازن
 • مخترع حرکت وی تی (V-T) در حرکت‌شناسی
 • ابداع و استفاده از الگو و نقشه راه
 • مخترع روش V-T در فیزیک سینماتیک حرف آخر
 • ابداع الگو دایره مثلثات برای بحث نوسانات
 • ابداع الگو سیستم برای مبحث نیرو
 • ابداع الگو ترازو در گرما

پکیج فیزیک حرف آخر چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • تست‌های تالیفی و تست‌های کنکور را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.
 • درس فیزیک را با ایجاد درک پایه‌ای از مطلب در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.
 • درس فیزیک را با آموزش تعاملی به داوطلبان آموزش می‌دهد.
 • داوطلبان با آموزش‌های پکیج فیزیک حرف آخر دیگر نیازی به حفظ کردن فرمول‌ها ندارند.
 • داوطلبان با این پکیج در کمترین زمان ممکن درس فیزیک و مفاهیم آن را یاد می‌گیرند.
 • استاد پیمان کامیار در پکیج فیزیک حرف اخر از الگوهای ابتکاری و روش‌های خاص برای آموزش مفاهیم استفاده می‌کند.
 • مدرس این پکیج یکی از بهترین اساتید فیزیک کشور یعنی استاد پیمان کامیار است.
 • تمامی مفاهیم درس فیزیک با استفاده از تصاویر و انیمیشن در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.
 • داوطلبان در این پکیج بسیاری از فرمول‌ها را در قالب الگو و نقشه‌راه یاد می‌گیرند.
 • استاد پیمان کامیار در این پکیج روش‌های سریع تست زنی را به داوطلبان آموزش می‌دهد.
 • تمامی داوطلبان با یک قیمت مناسب امکان خرید این پکیج را دارند.
 • تمامی داوطلبان با هر سطح تحصیلی می‌توانند مفاهیم فیزیک را یاد بگیرند.

درس فیزیک در کنکور تجربی

همان طور که در قسمت بالا نیز به آن اشاره کردیم کنکور یک آزمون رقابتی و پرچالش است. داوطلبان باید تحت هر شرایطی تمامی دروس تخصصی را برای کنکور سراسری مطالعه کنند. درصد هر درس تخصصی می‌تواند مانند یک شتاب دهنده عمل کند و رتبه نهایی داوطلبان را افزایش دهد. داوطلبان در کنکور تجربی باید به سوالات پنج درس تخصصی پاسخ دهند. درس فیزیک یکی از مهم‌ترین دروس تخصصی در کنکور تجربی است. داوطلبانی که به دنبال یک رتبه نهایی عالی هستند باید به درصد درس فیزیک توجه زیادی داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که داوطلبان برای مطالعه درس فیزیک باید به آن توجه داشته باشند، منابع درس فیزیک برای کنکور است. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات فیزیک باید کتاب‌های فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی 30 سوال است. داوطلبان باید به سوالات فیزیک از شماره 206 الی 235 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور سراسری 37 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 72 ثانیه زمان دارند تا به سوالات فیزیک در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره ۲۰۶ الی ۲۳۵ در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضرایب درس فیزیک در کنکور تجربی

 • زیرگروه ۱: ضریب ۲
 • زیرگروه ۲: ضریب ۲
 • زیرگروه ۳: ضریب ۲
 • زیرگروه ۴: ضریب ۳
 • زیرگروه ۵: ضریب ۲

درس فیزیک در کنکور ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در کنکور سراسری تنها 3 درس تخصصی دارند. یکی از این دروس تخصصی، درس فیزیک است. از آنجایی که تعداد دروس تخصصی در کنکور ریاضی کم است، داوطلبان باید به هر درس تخصصی توجه زیادی داشته باشد. بنابراین تحت هر شرایطی و برای اینکه از رقابت با سایر داوطلبان عقب نباشید درس فیزیک و تمامی دروس تخصصی را برای کنکور سراسری مطالعه کنید. یکی از مهم‌ترین روش‌های کسب یک درصد بالا در درس فیزیک، حل تست‌های تالیفی و تست‌های کنکور است. تمرین و تکرار را فراموش نکنید و آن را در اولویت اول خود قرار دهید.

داوطلبان گروه ریاضی برای پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور سراسری باید کتاب‌های فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. تعداد سوالات فیزیک در کنکور سراسری 45 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 156 الی 200 به سوالات این درس در کنکور سراسری پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور ریاضی، 55 دقیقه است. با یک حساب ساده می‌توان متوجه شد که داوطلبان تنها 72 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال فیزیک در کنکور ریاضی پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: ۴۵ سوال
 • سوالات فیزیک از شماره ۱۵۶ الی ۲۰۰
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۵۵ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضرایب درس فیزیک در کنکور ریاضی

 • زیرگروه ۱: ضریب ۳
 • زیرگروه ۲: ضریب ۳
 • زیرگروه ۳: ضریب ۲

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد پیمان کامیار با روش‌های ابتکاری و خاص خود به سراغ حل تست سینماتیک در فیزیک کنکور می‌رود. داوطلبانی که به دنبال یادگیری بخش سینماتیک و سوالات این مبحث هستند باید حل تست‌ سینماتیک را در اولویت خود قرار دهند. استاد پیمان کامیار نیز برای راحتی داوطلبان با یک روش ساده تست سینماتیک را برای داوطلبان حل می‌کند. استاد پیمان کامیار یکی از برترین اساتید فیزیک در کشور است که با موسسه حرف آخر برای تدریس درس فیزیک همکاری می‌کند. داوطلبان می‌توانند با استفاده از آموزش‌های استاد پیمان کامیار مفاهیم درس فیزیک را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند.

موسسه حرف آخر از سال 1390 پکیج‌های آموزشی خود را با جدیدترین روش‌های آموزشی در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. این موسسه برای اینکه تمامی داوطلبان بتوانند به پکیج‌های آموزشی حرف آخر دسترسی داشته باشند، پکیج‌های آموزشی را با یک قیمت مناسب در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. گاهی اوقات برخی از داوطلبان نمی‌توانند بنا به هر دلیلی پکیج‌های آموزشی حرف آخر را تهیه کنند. موسسه حرف آخر به فکر این داوطلبان است و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد. این موسسه برخی از ویدیوهای خود را به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد تا تمامی داوطلبان به ویدیوهای رایگان حرف آخر دسترسی داشته باشند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.