داوطلبان در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی در کنکور سراسری درس ادبیات فارسی است. درس ادبیات فارسی با ضریب 4 مهم‌ترین درس عمومی در کنکور سراسری محسوب می‌شود. تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی باید به درس ادبیات به عنوان اولین درس در دفترچه عمومی پاسخ دهند. یکی از مباحث ادبیات فارسی در کنکور سراسری نوع جمله است. این مبحث در کنکور سراسری دارای سوالات متعددی است. داوطلبان برای اینکه بتوانند به سوالات این بخش پاسخ دهند باید به سراغ حل تست‌های این مبحث بروند. حل تست‌ های نوع جمله به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها تسلط بیشتری بر این مبحث داشته باشند.

مبحث نوع جمله و ادبیات فارسی در موسسه حرف آخر توسط استاد محسن منتظری تدریس می‌شود. درس ادبیات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و استاد محسن منتظری به خوبی این درس را به داوطلبان آموزش می‌دهد. استاد محسن منتظری با استفاده از روش‌های خاص و ابتکاری تمامی مفاهیم ادبیات فارسی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را به داوطلبان آموزش می‌دهد. شما می‌توانید در ویدیو بالا حل تست های نوع جمله را توسط استاد محسن منتظری آموزش ببینید و نکات مهمی را در مورد این مبحث یاد بگیرید.

ادبیات فارسی در کنکور سراسری

تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی باید به سوالات ادبیات فارسی به عنوان اولین درس در دفترچه عمومی پاسخ دهند. درس ادبیات فارسی بیشترین ضریب را در میان درس‌های عمومی با ضریب 4 دارد. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی باید ادبیات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. درس ادبیات فارسی دارای 25 سوال است و داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات تنها 18 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که هر داوطلب تنها 42 ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارد.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی: ۱۸دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع مطالعه: ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

نکات کلیدی در مورد حل تست‌های نوع جمله

 • جمله سخنی است که آن را می‌توان به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم کرد.
 • انواع جمله را از نظر اجزای فعل می‌توان به سه قسمت جمله دو جزئی، جمله سه جزئی و جمله چهار جزئی تقسیم کرد.
 • جمله‌هایی که با فعل‌های ناگذر یا لازم ساخته می‌شوند جمله‌های دو جزئی هستند.
 • جمله‌های سه جزئی دارای سه نوع جمله سه جزئی با مسند، سه جزئی با مفعول و سه جزئی با متمم هستند.
 • جمله سه جزئی با مسند: برخی از فعل‌ها به جز نهاد به مسند هم احتیاج دارند تا جمله کامل شود. فعل‌هایی از مصدر بود و شد و هم معنی و هم مشتق آن‌ها در عبارت مسند می‌گیرند و به آن‎‌ها جملات سه جزئی با مسند می‌گویند.
 • جمله سه جزئی با مفعول: در این نوع جمله سه جز نهاد، مفعول و فعل به کار می‌رود. برخی از جمله‌ها علاوه بر نهاد و فعل به مفعول نیاز دارند و بدون مفعول جمله کامل نمی‌شود.
 • سه جزئی با متمم: به فعل‌هایی که نیاز به متمم دارند گذرا به متمم می‌گویند.
 • جمله چهار جزئی: برخی از فعل‌ها به جز نهاد به مفعول و متمم هم احتیاج دارند و جمله بدون وجود هر یک از این اجزا ناتمام است.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد محسن منتظری در ویدیو بالا با حل تست های نوع جمله به سراغ داوطلبان می‌آید. همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد محسن منتظری با استفاده از روش‌های خاص و ابتکاری خود تست های نوع جمله را برای داوطلبان حل می‌کند. داوطلبان می‌توانند با دیدن این ویدیو دید بهتری نسبت به سوالات داشته باشند و با دقت زیادی به سوالات پاسخ دهند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.