یکی از مباحث مهم ادبیات فارسی در کنکور سراسری، مبحث حروف اضافه است. حروف اضافه به کلماتی گفته می‌شوند که به تنهایی معنایی ندارند. این حروف در جمله قبل از اسم می‌آیند و آن را متمم می‌سازند. حروف اضافه به کلمه بعد از خودش نقش متمم می‌دهند به همین دلیل به آن‌ها نقش نمای متمم نیز گفته می‌شود. حروف اضافه را می‌توان به دو بخش حروف اضافه ساده و مرکب تقسیم کرد. گاهی اوقات تشخیص ساده و مرکب بودن حروف اضافه کاری دشوار است. یک راه حل ساده برای تشخیص حروف اضافه ساده و مرکب وجود دارد. اسم بعد از حرف اضافه مرکب گسترش پیدا نمی‌کند و از همین طریق می‌توان حرف اضافه ساده و مرکب را تشخیص داد.

مبحث حروف اضافه و سایر مباحث ادبیات فارسی در موسسه حرف آخر توسط استاد محسن منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری با استفاده از روش‌های خاص خود مفاهیم ادبیات فارسی را به داوطلبان و دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. داوطلبان و دانش‌آموزان می‌توانند با تدریس استاد منتظری به صورت دقیق مفاهیم ادبیات فارسی را یاد بگیرند. استاد محسن منتظری در ویدیو بالا به سراغ آموزش حروف اضافه می‌رود و این مبحث مهم را به صورت کامل به داوطلبان آموزش می‌دهد.

ادبیات فارسی در کنکور سراسری

اولین درس در دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آموزشی درس ادبیات فارسی است. این درس در مقایسه با سایر درس‌های عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا ضریب 4 دارد. داوطلبان برای اینکه بتوانند به سوالات ادبیات فارسی پاسخ دهند باید ادبیات فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور 25 سوال است. این سوالات از شماره 1 الی 25 در دفترچه عمومی قرار دارند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور سراسری 18 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال ادبیات فارسی تنها 42 ثانیه زمان دارند.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی: 18 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع مطالعه: ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

نکات کلیدی در مورد مبحث حروف اضافه

 • حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی خاصی ندارند.
 • حروف اضافه در جمله قبل از اسم می‌آیند و آن را متمم می‌سازند.
 • حروف اضافه را می‌توان به دو بخش حروف اضافه ساده و مرکب تقسیم کرد.
 • حروف اضافه ساده عبارتند از: از، به ، با ، بی، در، بر، برای، تا، مگر، جز، الا و …
 • حروف اضافه ساده گاهی با یک اسم می‌آیند و حروف اضافه مرکب می‌سازند.
 • حرف اضافه درصورتی مرکب است که نتوان برای جز اسمی آن وابسته پیشین آورد.
 • حروف اضافه را از نگاهی دیگر می‌توان به دو بخش مختص و مشترک تقسیم کرد.
 • حروف اضافه مختص همیشه به صورت حرف اضافه به کار می‌رود مانند از، بر، با، در و …
 • حروف اضافه مشترک گاهی به صورت حرف اضافه و گاهی به صورت قید یا اسم می‌آید.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد محسن منتظری به خوبی در ویدیو بالا مبحث حروف اضافه را به داوطلبان و دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی می‌توانند از این ویدیو آموزشی برای درس ادبیات استفاده کنند. استاد محسن منتظری با فن بیان خاص خود به ساده‌ترین شکل ممکن مفاهیم ادبیات فارسی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید