یکی از مباحث مهم زبان انگلیسی در کنکور، مبحث جملات مجهول است. مبحث جملات مجهول به صورت ترکیبی با سایر سوالات زبان انگلیسی نیز در کنکور مطرح می‌شود. جمله مجهول به جمله‌ای گفته می‌شود که فاعل یا کننده کار نداشته باشد. در حالت کلی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که حالت مجهول در زبان انگلیسی برای جملاتی استفاده می‌شود که در آن‌ها به فاعل جمله اشاره‌ای نشده باشد. از جملات مجهول در زبان انگلیسی در مواردی استفاده می‌شود که فاعل جمله ناشناخته باشد یا اهمیت زیادی نداشته باشد. با استفاده از جملات مجهول می‌توان تاکید بر روی خود کار را به جای فاعل نشان داد.

مبحث جملات مجهول و درس زبان انگلیسی در موسسه حرف آخر توسط استاد محمودی تدریس می‌شود. استاد محمودی یکی از بهترین مدرسان درس زبان انگلیسی در کشور است که با موسسه حرف آخر همکاری می‌کند. این استاد برتر کشور از روش‌های خاص و ابتکاری برای آموزش درس زبان انگلیسی استفاده می‌کند. استفاده از تصاویر و انیمیشن در ویدیوهای آموزشی استاد محمودی به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها مفاهیم را بهتر یاد بگیرند. شما می‌توانید در ویدیو بالا آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی را به صورت کامل یاد بگیرید.

زبان انگلیسی در کنکور سراسری

چهارمین درس در دفترچه عمومی درس زبان انگلیسی است. تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی باید به درس زبان انگلیسی به عنوان یک درس عمومی در کنکور سراسری پاسخ دهند. تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور سراسری 25 سوال است. ضریب این درس 2 است و داوطلبان با پاسخ به سوالات این درس می‌توانند رتبه نهایی خود را افزایش دهند. داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید از سوال شماره 76 الی 100 در دفترچه عمومی به سوالات پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور 20 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان باید در مدت زمان 48 ثانیه به هر سوال زبان در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۷۶ الی ۱۰۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 نکات کلیدی در مورد مبحث جملات مجهول

 • از حالت مجهول در زبان انگلیسی برای نشان دادن جملاتی استفاده می‌شود که در آن‌ها به فاعل جمله اشاره‌ای نمی‌شود.
 • از جملات مجهول در زبان انگلیسی در مواردی استفاده می‌شود که فاعل جمله ناشناخته است یا اهمیت زیادی ندارد.
 • نحوه ساختن جملات مجهول در هر زمان متفاوت است.
 • ساختار کلی جملات مجهول به صورت شکل مناسب از فعل be + شکل سوم فعل (past participle) است.
 • زمان‌های حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری شکل مجهول ندارند.
 • مفعول جمله معلوم فاعل جمله مجهول است.
 • در جملات مجهول شکل فعل تغییر می‌کند.
 • فاعل جمله معلوم به مفعول جمله مجهول تبدیل شده یا حذف می‌شود.
 • جملات مجهول را passive نیز می‌نامند.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد محمودی با استفاده از روش‌های خاص خود جملات مجهول را به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با آموزش‌های استاد محمودی به طور کامل این مبحث را یاد بگیرند و به سوالات جملات مجهول در کنکور سراسری پاسخ دهند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.