درس ریاضی یکی از درس‌های دشوار تخصصی است که به مطالعه زیادی نیاز دارد. سوالات این درس در کنکور تجربی و کنکور ریاضی در دفترچه تخصصی قرار دارند. یکی از مباحثی که داوطلبان برای ریاضی کنکور باید آن را مطالعه کنند، بحث تشابه و همنهشتی است. در صورتی به دو شکل هندسی متشابه می‌گوییم که با استفاده از عملیاتی مانند تغییر مقیاس، دوران، انتقال و بازتاب محوری بتوان یکی را به دیگری تبدیل کرد. اگر دو شکل هندسی با یکدیگر تشابه داشته باشند زوایای متناظر برابر هستند و اضلاع متناظر نیز دارای تناسب مشخصی هستند. اگر با استفاده از اعمال دوران، انتقال و بازتاب محوری بدون تغییر در اندازه بتوانیم دو شکل هندسی را به هم تبدیل کنیم، آن دو شکل هندسی را همنهشت می‌نامیم.

مبحث تشابه و همنهشتی در موسسه حرف آخر توسط استاد منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری با استفاده از تصاویر و انیمیشن مبحث تشابه و همنهشتی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با استفاده از آموزش‌های خاص و منحصربه‌فرد استاد منتظری مفاهیم ریاضی را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند. شما می‌توانید در قسمت بالا ویدیو آموزشی تشابه و همنهشتی را مشاهده کنید و نکات مهم این مبحث را یاد بگیرید.

درس ریاضی در کنکور تجربی

داوطلبان در کنکور تجربی باید در دفترچه تخصصی به عنوان دومین درس به سوالات ریاضی در کنکور پاسخ دهند. درس ریاضی در کنکور تجربی دارای 30 سوال است و این سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی قرار دارند. داوطلبان باید در مدت زمان 47 دقیقه به این 30 سوال پاسخ دهند. با توجه به زمان 47 دقیقه‌ای داوطلبان تنها 96 ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارند.

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره ۱۲۶ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: ۴۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۹۶ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف تجربی

 • زیرگروه یک: ضریب ۲
 • زیرگروه دو: ضریب ۳
 • زیرگروه سه: ضریب ۳
 • زیرگروه چهار: ضریب ۴
 • زیرگروه پنج: ضریب ۳

درس ریاضی در کنکور ریاضی

داوطلبان در کنکور ریاضی به عنوان اولین درس به سوالات ریاضی در دفترچه تخصصی پاسخ می‌دهند. تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی 55 سوال است و این سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی قرار دارند. داوطلبان برای پاسخگویی تنها 85 دقیقه زمان دارند و باید به هر سوال در 90 ثانیه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: ۵۵ سوال
 • سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: ۸۵ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۹۰ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

نکات کلیدی در مورد مبحث تشابه و همنهشتی

 • دو شکل هندسی زمانی با یکدیگر تشابه دارند که با استفاده از عملیاتی مانند تغییر مقیاس، دوران، انتقال یا بازتاب محوری بتوانیم یکی از شکل‌های هندسی را به دیگری تبدیل کنیم.
 • اگر دو شکل هندسی با یکدیگر تشابه داشته باشند زوایای متناظر با یکدیگر برابر هستند.
 • اگر دو شکل هندسی با یکدیگر متشابه باشند اضلاع متناظر نیز دارای تناسب مشخصی هستند.
 • اگر دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر متساوی باشند آن دو مثلث با یکدیگر متشابه هستند.
 • اگر دو ضلع از مثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر متناسب و زاویه‌های بین آن‌ها متساوی باشند، آن دو مثلث متشابه هستند.
 • اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند آن دو مثلث با یکدیگر متشابه هستند.
 • در صورتی که با استفاده از اعمال دوران، انتقال و بازتاب محوری بدون تغییر در اندازه بتوان دو شکل هندسی را به هم تبدیل کرد، آن دو شکل هندسی را همنهشت می‌نامیم.
 • اشکال همنهشت متشابه نیز هستند.
 • اجزای متناظر دو شکل همنهشت کاملا با هم برابر هستند.
 • دو مثلث را زمانی همنهشت می‌گویند که اضلاع متناظر آن‌ها دارای طول‌های یکسان و زاویه متناظر نیز اندازه‌های برابر داشته باشند.

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد منتظری در این ویدیو تمامی نکات مربوط به تشابه و همنهشتی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با آموزش‌های خاص استاد منتظری تمامی مفاهیم ریاضی را به طور کامل یاد بگیرند. موسسه حرف آخر در تلاش است که با قرار دادن ویدیوهای آموزشی به داوطلبان کمک کند تا آن‌ها مفاهیم کنکور را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.