یکی از دروس نسبتا آسان تخصصی در کنکور سراسری برای داوطلبان گروه ریاضی و تجربی، درس شیمی است. درس شیمی از فرمول‌ها و مسائل زیادی تشکیل شده است و داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات باید مهارت‌های خاصی داشته باشند. داوطلبان برای اینکه بتوانند به سوالات شیمی در کنکور سراسری پاسخ دهند باید مهارت‌های ریاضی خود را تقویت کنند. یکی از مباحثی که داوطلبان در شیمی کنکور باید آن را یاد بگیرند، تبدیل واحد های شیمی است. یادگیری تبدیل واحد های شیمی به داوطلبان کمک می‌کند تا به سوالات مختلف به راحتی در کنکور سراسری پاسخ دهند.

یکی از مواردی که داوطلبان برای کنکور سراسری باید آن را یاد بگیرند، تبدیل واحد های شیمی است. تبدیل واحد های شیمی در موسسه حرف آخر توسط استاد شیروانی تدریس می‌شود. استاد شیروانی با استفاده از روش‌های خاص خود به داوطلبان آموزش می‌دهد که چگونه واحد های شیمی را به یکدیگر تبدیل کنند. داوطلبانی که نحوه تبدیل واحد های شیمی را یاد می‌گیرند به راحتی به سوالات شیمی در کنکور سراسری پاسخ می‌دهند. شما می‌توانید در ویدیو بالا تبدیل واحد های شیمی را توسط استاد شیروانی یاد بگیرید.

تبدیل واحد های شیمی در کنکور سراسری

 • اگر بخواهیم یک مول را به NP یا تعداد تبدیل کنیم باید از عدد آووگادرو استفاده کنیم.
 • هر مول به ازای 22/4 لیتر است.

شیمی در کنکور سراسری

تمامی داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به سوالات شیمی در کنکور سراسری و در دفترچه شماره دو پاسخ دهند. داوطلبان گروه تجربی باید به 35 سوال درس شیمی از سوال شماره 236 الی 270 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس شیمی در کنکور تجربی 35 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال شیمی پاسخ دهند. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات شیمی باید به سراغ مطالعه شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم بروند.

 • تعداد سوالات شیمی کنکور برای داوطلبان تجربی: 35 سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات شیمی: 35 دقیقه
 • میانگین پاسخگویی به هر سوال شیمی کنکور: 60 ثانیه
 • سوالات از شماره 236 الی 270
 • منابع مطالعه: شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

داوطلبان گروه ریاضی برای مطالعه درس شیمی به سراغ کتاب‌های شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم می‌روند. سوالات درس شیمی به عنوان آخرین درس در دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی قرار دارد. تعداد سوالات درس شیمی در کنکور ریاضی نیز 35 سوال است و داوطلبان باید از شماره 201 الی 235 به این سوالات پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور ریاضی 35 دقیقه است. داوطلبان تنها 60 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال شیمی در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات شیمی کنکور برای داوطلبان ریاضی: 35 سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات شیمی: 35 دقیقه
 • میانگین پاسخگویی به هر سوال شیمی کنکور: 60 ثانیه
 • سوالات از شماره 201 الی 235
 • منابع مطالعه: شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

ضرایب شیمی برای زیرگروه‌های تجربی

 • زیرگروه ۱: ضریب ۳
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۲
 • زیرگروه ۴: ضریب ۲
 • زیرگروه ۵: ضریب ۲

ضرایب شیمی برای زیرگروه‌های ریاضی

 • زیرگروه ۱: ضریب ۲
 • زیرگروه ۲: ضریب ۳
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

همان طور که در ویدیو بالا مشاهده می‌کنید استاد شیروانی با فن بیان خاص خود و همکاری استاد منتظری تبدیل واحد های شیمی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. داوطلبان با مشاهده این ویدیو به راحتی می‌توانند تبدیل واحد های شیمی را یاد بگیرند. استاد شیروانی برای آموزش تمامی مفاهیم و مسائل شیمی از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری استفاده می‌کند. این موضوع موجب می‌شود که داوطلبان به خوبی تمامی مفاهیم را یاد بگیرند و به سوالات شیمی در کنکور سراسری پاسخ دهند.

موسسه حرف آخر برای اینکه تمامی داوطلبان بتوانند از ویدیوهای آموزشی حرف آخر استفاده کنند، ویدیوهای رایگان خود را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید. تمامی داوطلبان با هر پایه تحصیلی به راحتی می‌توانند مفاهیم ویدیوهای آموزشی حرف آخر را متوجه شوند.