درس ریاضی یکی از سخت‌ترین دروس تخصصی در کنکور تجربی و ریاضی است. تمامی داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به سوالات این درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. داوطلبان گروه ریاضی کار دشوارتری دارند و باید به سوالات بیشتری در مقایسه با داوطلبان تجربی پاسخ دهند. استاد منتظری مدرس درس ریاضی در موسسه حرف آخر است و با استفاده از الگوهای خاص خود درس ریاضی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. استفاده از الگوهای ابتکاری و نوین در آموزش درس ریاضی موجب می‌شود که داوطلبان مفاهیم را بهتر یاد بگیرند. یکی از الگوهایی که استاد منتظری در آموزش درس ریاضی از آن استفاده می‌کند، الگوی ماشین است.

الگوی ماشین یکی از الگوهای ابتکاری استاد منتظری است که در درس ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو مربوط به مباحث توابع است و به داوطلبان کمک می‌کند تا سوالات مربوط به این بخش را با استفاده از این الگو به راحتی حل کنند. درس ریاضی در موسسه حرف آخر با استفاده از الگوهای خاص استاد منتظری تدریس می‌شود. استاد منتظری در این ویدیو به سراغ معرفی و آموزش الگوی ماشین می‌رود و در یک مدت زمان کم این الگو را به داوطلبان آموزش می‌دهد.

درس ریاضی برای داوطلبان گروه تجربی

داوطلبان گروه تجربی به درس ریاضی به عنوان دومین درس در دفترچه تخصصی پاسخ می‌دهند. این درس 30 سوال دارد و داوطلبان باید از سوال شماره 126 الی 155 به سوالات این درس پاسخ دهند. داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات تنها 47 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که داوطلبان گروه تجربی برای پاسخگویی به هر سوال تنها 96 ثانیه زمان دارند.

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره ۱۲۶ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: ۴۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۹۶ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف تجربی

 • زیرگروه یک: ضریب ۲
 • زیرگروه دو: ضریب ۳
 • زیرگروه سه: ضریب ۳
 • زیرگروه چهار: ضریب ۴
 • زیرگروه پنج: ضریب ۳

درس ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی

درس ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی از اهمیت بیشتری برخوردار است. داوطلبان گروه ریاضی باید به تعداد سوالات بیشتر و دشوارتری در کنکور پاسخ دهند. تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی 55 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 101 الی 155 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی 85 دقیقه است. به عبارت دیگر داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال تنها 90 ثانیه زمان دارند.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: ۵۵ سوال
 • سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: ۸۵ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۹۰ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

ویدیوهای آموزشی حرف آخر

استاد منتظری با استفاده از الگوهای مختلف مباحث ریاضی را به داوطلبان آموزش می‌دهد. استفاده از الگوهای متنوع به داوطلبان کمک می‌کند تا آن‌ها مفاهیم ریاضی را بهتر یاد بگیرند. همان طور که در ویدیو بالا نیز مشاهده کردید استاد منتظری با آموزش الگوی ماشین به داوطلبان یاد می‌دهد تا سوالات مختلف توابع را حل کنند. موسسه حرف آخر به فکر تمامی داوطلبان گروه تجربی و ریاضی است. به همین دلیل این موسسه ویدیوهای رایگان خود را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. شما می‌توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید و درس مورد نظر را انتخاب کرده و ویدیوهای آموزشی آن را مشاهده کنید.